Úvod

 

 

Ceník

 

 

Sortiment

 

 

Služby

 

 

Kontakty

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

 

 

powered by RS Atlantis  
     
 

Ochrana osobních údajů
     
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Společnost STAVTRANS-PRIMA, spol. s r.o. (dále jen správce) se zavazuje chránit soukromé údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

1.     Principy zpracování osobních údajů

Správce zajistí, aby zpracování osobních údajů bylo vždy:

 • zákonné a transparentní,

 • přesné a aktuální,

 • nebudou se uchovávat déle, než je nezbytné,

 • zpracováváno pouze za účelem, pro který jsou údaje shromažďovány,

 • zabezpečeno proti ztrátě, odcizení, zničení, zneužití.

2. Typy osobních údajů

Osobní údaji, které správce shromažďuje a zpracovává jsou:

 • jméno, titul, fakturační popř. kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa,

 • IČO, DIČ.

3. Účel zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů pokud:

 • byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů,

 • je zpracování nezbytné ke splnění smlouvy,

 • je zpracování nezbytné ke splnění zákonných povinností,

 • pro kontaktování jako součást běžného vztahu se zákazníkem,

 • pro zasílání novinek nebo jiných obchodních informací,

 • pro poskytování obecných zákaznických služeb a podpory.

4. Sdělení, převod a zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

Sdělení a zpřístupnění osobních údajů třetím osobám je minimalizováno a podléhá existenci přiměřeného stupně ochrany údajů. Osobní údaje lze sdělit nebo zpřístupnit třetím osobám, jen pokud pro správce vykonávají nějaké služby, např. IT podpora, právní, daňové, dopravní služby apod. Takové třetí osoby mohou osobní údaje zpracovat pouze v souladu s pokyny správce a podle smlouvy o zpracování údajů. 

5. Práva poskytovatele osobních údajů

Každý, kdo poskytnul souhlas se zpracováním osobních údajů, má možnost svůj souhlas kdykoliv odvolat, žádat o opravu nebo výmaz, popř. o omezení zpracování, má právo přístupu ke svým osobním údajům. Dále má právo na informaci, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem.

Dále má možnost podat stížnost u dozorového úřadu.

Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, které se událo před jeho odvoláním.

Doba uchování informací jsou 2 roky, pokud zákonné požadavky nestanoví jinak.

6. Bezpečnost

Správce ujišťuje, že provedl vhodná bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a jsou přijata opatření na ochranu vůči ztrátě, zneužití, zničení, odcizení a pozměnění osobních údajů.

 


Kontaktní informace:

STAVTRANS-PRIMA, spol. s r.o., Železárenská 2842, 272 01 Kladno

Tel.: 602 738 860

Email: m.tkadlecova@stavtrans.cz

 
 
 
  poslední aktualizace: 23.11.2020 počet čtenářů: 3116